IN-BODY

 

InBody –  zdraví pod kontrolou

Je to jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných na našem trhu. Technologie měření na InBody je unikátní na rozdíl od jiných BIOimpedančních přístrojů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie). Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta. Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také „normální rozmezí“ naměřených veličin, tj. hodnotu, kde by se měl daný jedinec vyskytovat a množství spálené energie při různých pohybových aktivitách spočítaní individuálně na měřeného klienta.

VÝSLEDKY ANALÝZY:

  • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR – bazální metabolismus)
  • Hodnocení tukové a svalové tkáně v horní a dolní části těla
  • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť, tj. zvlášť pravá a levá ruku, pravá a levá noha a oblast bříška.

Pomocí softwaru získáte navíc tyto výsledky:

  • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, minerální látky, tuková hmota, kosterní  svalová hmota, bez tuková hmota a mnoho dalších informací...

 

Jak měření probíhá?

-          Samotné měření trvá asi 30 vteřin

-          Je nutné měřit na bosou nohu, odstranit si kovové předměty – pásky, hodinky, náramky

-          Postavíte se na přístroj a uchopíte rukojeti, stojíte v klidu a za 30 vteřin probíhá tisk výsledků

-          V případě zájmu následná interpretace výsledků


Co je nutné před měřením dodržet:

•  Nejíst a nepít 2,5 - 3 hodiny před měřením

•  Necvičit těsně před (cvičení až po měření)

•  Nesprchovat se ani nesaunovat před měřením

•  Zajít si na toaletu

•  Odložit všechny kovové ozdoby a šperky

•  Chvíli být v klidu (cca 5 minut)

•  Opakované měření plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek


Kdy není vhodně měření provádět:

 

•  V době menstruace (Zkreslování výsledků.)

•  V těhotenství, zvláště 1. trimestr (Dle řady studií Biospace je měření bezpečné.)

•  V případě kovových implantátů, např. kardiostimulátoru