ENZYMY

 
 

Co jsou enzymy? Enzymy = život

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy. Vyskytují se v každé živé hmotě, jsou součástí každé živé buňky živočišného nebo rostlinného původu. Všechny biologické pochody jsou na enzymech doslova závislé. Hlavní funkce enzymů je umožnění takových chemických reakcí, které by v lidském těle za normálních podmínek neprobíhaly. Vždy, když se najíte, enzymy obsažené v každé potravině spolu s trávícím systémem přemění potravu na energii potřebnou pro udržení života.

V našem těle se nacházejí 3 druhy enzymů: trávící, metabolické a exogenní.

Tělo si samo umí vyrobit enzymy:

-          1)  trávicí

-          2) metabolické

Dohromady jím říkáme endogenní, narodíme se s jejich určitou zásobou, ale tato zásoba v těle se vyčerpává.

 

Tělo si samo neumí vyrobit

-          3) enzymy přijaté ve stravě– musíme je tělu dodávat ve formě potravy

Nazývají se exogenní.

Trávící enzymy se nacházejí v trávicím traktu a jejich úkolem je rozložit přijatou stravu na jednodušší částice. Tyto částice naše tělo dokáže za pomoci enzymů metabolických využít ke stavbě a obnově našich tkání a orgánů anebo spálit jako energii. Tím zaručují růst, vývin, myšlení, chod a údržbu našeho těla.

Enzymy nepřežijí teplotu vyšší než 50 st. C.

Exogenní enzymy však můžeme získat jen z potravin, které nebyly tepelně zpracovány, lépe řečeno, byly zpracovány do teploty 50 st. Vařené jídlo ani potraviny pasterizované žádné enzymy neobsahují. Enzymy se totiž teplem ničí a to už při teplotě, která je i pro nás nepříjemně vysoká. Pokud v 50°C teplé vodě neudržíme ruku, nemohou v ní delší dobu přežít ani enzymy. Při zvyšování teploty dochází ke zvyšování aktivity enzymů a tím i k jejich rychlejší likvidaci.

V případě, že konzumujeme převážně vařenou stravu, nutíme naší slinivku k vyšší produkci trávicích enzymů na úkor enzymů metabolických, čímž si zjednodušeně řečeno život zkracujeme. Jestliže však jíme syrové ovoce a zeleninu, prokazujeme našemu tělu neocenitelnou službu. A když budeme tyto potraviny zařazovat do svého jídelníčku pravidelně a pokud možno se snažit jejich podíl zvyšovat, brzy to poznáme na naší rostoucí vitalitě a celkovém zdraví. Enzymy získáváme nejen ze syrového ovoce a zeleniny, ale i z potravin, které se nazývají „Živá strava, zelené potraviny..“, jedním slovem RAW. Takto označené potraviny byly vyrobeny do teploty 45 st, zaručují tedy zachování enzymů, vitamínů a minerálů.

 

Pokud tedy jíme stravu, která enzymy obsahuje, může náš organizmus produkovat méně vlastních trávicích enzymů a může lépe pokrýt potřebu enzymů metabolických. Přirozeně si tak prodlužujeme život.

„Délka života je nepřímo úměrná rychlosti s jakou se vyčerpává enzymový potenciál organizmu. Zvýšený příjem enzymů ze „syrové“ potravy zpomaluje toto vyčerpávání.“