MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI INBODY 230

Měření na přístroji InBody 230 zahrnuje velmi podrobé a objektivní zjištění stavu tuku a svalů v těle, svalové a tukové dysbalance (což je porucha hybného systému, jedná se o stav, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné nerovnováze), bazální metabolismus ( energie potřebná k pokrytí základních životních pochodů organismu - jednoduše řečeno, energie potřebná na vlastní „provoz těla“) a další údaje. Součástí měření je zavedení výsledků do databáze pro pozdější porovnání. Následuje interpretace výsledků ve slovní formě nebo s písemnými podklady.

InBody 230 poskytuje tyto výsledky analýzy :

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Pomocí softwaru získáte navíc tyto výsledky:

 • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Edém v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro děti)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC

Pomocí této analýzy můžete pravidelně kontrolovat své tělesné "poměry" a mít o tom stálý přehled jak okamžitý, tak ve srovnání s předchozími měřeními.

Cena měření je 200,- Kč + 1následné kontrolní měření (po 14ti - 30ti dnech).  Cena za sestavení jídelníčku navazující na výsledné hodnoty  je 1500,- Kč na 1 týden s recepty a návody na přípravu jídla. Tato cena zahrnuje vyhodnocení Vámi předloženého stávajícího stravovacího režimu. Tzn. že si týden zapisujete všechno, co sníte. Tento seznam vyhodnotím na speciálním programu Fitlinie, z kterého získám základní informace o Vaší dosavadní denní energetické spotřebě v rozdělení na bílkoviny, sacharidy a tuky. Z výsledku na InBody vypočítám optimální denní příjem v KJ, vypočítám  bílkoviny, sacharidy, tuky, a to rostlinné a živočišné, ale i rozdělení denního příjmu do 5 - 6 jídel během dne. V ceně jídelníčku je  rovněž půlroční spolupráce v oblasti stravování a pohybu, samozřejmě včetně měření na InBody. Je možné domluvit se i na delší spolupráci nejen v oblasti výživy, ale i pohybu a celkového životního rytmu.

Najdete u nás i ceník  doprovodných služeb (jídelníček pro celou rodinu, pro kamarádky, pro kolegyně v práci atd.), to vše na adrese: obchod VITALINA, Hradec Králové, tř. Karla IV , budova "Jitřenky" u Skleněné věže nebo volejte na telefon 777 714 668, pište na e-mail: info@vitalina.cz